25N Afrontant la realitat

Durant aquesta pandèmia, les dones continuem patint la violència masclista.

És de vital necessitat, planificar estratègies d’acció comunes que ens permetin visibilitzar una realitat endèmica dins la nostra societat.

La presidenta de l’ICD, Laura Martínez Portell, ha anunciat davant la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), màxim òrgan de coordinació contra la violència masclista a Catalunya, les següents actuacions per a la recuperació de la crisi de la Covid19:

 • Increment dels recursos habitacionals per a dones en situació de violència masclista, d’urgència o de major autonomia.
 • Capacitació, acompanyament i assessorament legal a les professionals dels serveis de la xarxa d’atenció integral.
 • Garantir el sosteniment de les entitats que atenen a dones en situació de violències masclistes i les seves famílies.
 • Prevenció i detecció de les violències masclistes en espais clau com l’atenció primària, centres educatius i empreses.
 • Tenir en compte les discriminacions múltiples que poden patir les dones per raó d’ètnia, origen, classe social, orientació sexual, edat, entre altres.
 • Posar el focus en les ciberviolències i les violències sexuals que afecten especialment les dones joves.
 • Posar especial èmfasi en l’atenció a violències masclistes: mutilacions genitals, tràfic d’éssers humans per l’explotació sexual, que s’han agreujat durant el confinament viscut.
 • Acompanyar a les dones en situació de violència en la represa dels procediments judicials suspesos per la situació d’alarma.
 • Garantir la igualtat d’atenció a dones i els seus fills i filles arreu del territori català, superant dificultats com la llunyania, connexions i transport.
 • Abordar la violència institucional, d’acord amb la Declaració del Parlament de les Dones.
 • Enfortir les estratègies i els recursos adreçats a la recuperació de les dones supervivents de situacions de violència masclista amb suport per a la inserció laboral.
 • Increment de la inversió ens locals.

 

La presidenta de l’ICD també ha destacat la importància de la signatura d’un conveni entre el Govern, a través de l’ICD, i la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació per a donar suport als ens locals en el desplegament de les polítiques d’igualtat i l’erradicació de la violència masclista, amb una inversió que representa un increment del 93,5% del pressupost adreçat als ens locals per a aquest objectiu.

Els propers dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2020 tindrà lloc el II Congrés Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes organitzat per l’Institut Català de les Dones de forma virtual.

Objectius:

Reunir a professionals de l’administració encarregades de la gestió de polítiques públiques amb perspectiva de gènere, entitats de dones i al feminisme català, per crear un espai que afavoreixi la construcció d’aliances i fer treball en xarxa.

Aquesta segona edició, té l’objectiu específic de posar de manifest l’impacte de la pandèmia i que hem après per donar resposta a les situacions de violència masclista. 

Tres blocs temàtics i convidades expertes conformaran espais per debatir aquestes qüestions.

Bloc I: la Covid-19 i la violència estructural, es busca oferir una visió macro de com la pandèmia global ha evidenciat l’estructuralitat de les desigualtats i les violències que patim les dones.

En el Bloc II: les violències masclistes durant la pandèmia es farà una radiografia de la situació de les violències masclistes des de l’impacte de la Covid-19.

Per últim, amb el Bloc III: els aprenentatges i aliances que ens deixa la Covid-19 es posarà en valor la feina de les institucions, les organitzacions i del moviment feminista per a adaptar-se als moments d’incertesa i dubte que deixa la nova normalitat.

II Congrés Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes

Inscripcions

Ens plau compartir aquesta Eina amb vosaltres per construir una millor comunicació no sexista

Les rutines comunicatives sexistes és un fet evident assenyalat per part d’espais sensibilitzats pels feminismes i també per una ciutadania cada cop més activa i crítica amb aquestes pràctiques. L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista per actuar preventivament i reactivament, de manera eficient davant d’aquest fenomen.