A.D.A.B.Empoderamiento Femenino

Projecte: Mentoria, acompanyament i apoderament de dones

Recursos per al bon tracte sexual, social, econòmic, físic i psicològic de les dones

Memòria del projecte de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes: «MENTORIA, ACOMPANYAMENT I APODERAMENT DE DONES»

Recursos per al bon tracte sexual, social, econòmic, físic i psicològic de les dones

PRESENTACIÓ

El 2021 creem el primer grup de suport i apoderament femení per la superació de la dependència i codependència emocional a Catalunya que realitza les teràpies de grup amb tècniques i professionals de manera presencial i online.

Aquesta acció es va fer arran de detectar diferents mancances i necessitats de la població femenina, i pensem que és la nostra responsabilitat promoure la defensa del dret de les dones a desenvolupar-se integralment en una societat igualitària, i hem treballat sobre tot amb dones de col·lectius desfavorits (usuàries de salut mental, immigrants i víctimes de violència de gènere)

Oferim suport, formació i mentoria  al col·lectiu de dones amb el síndrome SAD, baixa autoestima,  víctimes de la violència de gènere,  amb relacions conflictives amb elles mateixes, amb les seves parelles o d’altres relacions.

Mantenim xarxes de suport entre dones per acompanyar-les en el procés de recuperació de la dependència emocional.

Les actuacions de l’ A.D.A.B. es centren en el nostre projecte d’apoderament femení basat en el grup de suport, activitats per l’autoconeixement i accions per promoure l’autoestima.

L’àrea d’actuació es Blanes, d’altres poblacions de Catalunya i allà on hi hagin dones que necessitin el servei, doncs pensem que totes les dones estem connectades i ens hem de donar un cop de mà entre totes. Fomentem la xarxa entre dones, i potenciem les habilitats de les usuàries.

Les dones tenim una gran resiliència, i després d’enfrontar-nos a enormes dificultats, estem capacitades per desfer-nos de l’adversitat i tenir una bona vida. Nosaltres mateixes, les dones de l’associació ADAB som la prova vivent, dons som un grup de dones que han patit situacions semblants, i ara tenim recursos, som professionals amb vint anys d’experiència, i contribuïm a la millora de la societat ja que ens considerem agents de transformació social.


OBJECTIUS GENERALS

 • Detecció de dones en risc, valoració de necessitats., i donar els Primers Auxilis Psicológics, 
 • Gestionar i donar eines per l’empoderament a les integrants dels grups,  proporcionant atenció, escolta activa i formació.
 • Prevenir i afrontar la violència masclista des de l’apoderament femení i la sana autoestima.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Crear un espai de confiança i complicitat, amb recursos creatius
 • Fomentar el diàleg per explorar necessitats i com podem acompanyar.
 • Reconèixer el SAD (síndrome d’estimar massa) com un patró emocional desenvolupat a la infància, que s’ha fet inconscient, que funciona com una addicció, i que cal substituir per un amor propi sa.
 • Acompanyament individualitzat, i als grups de recolzament, un presencial i d’altre online, garantint la privacitat
 • Empoderament de les integrants dels grups mitjançant el mateix grup i posant al seu abast diferents recursos i estratègies com tallers d’autoestima, assertivitat, art-teràpia, salut, respiració conscient, ioga, dansa, nutrició, expressió d’emocions bàsiques, comunicació no violenta i PNL.
 • Coordinar i fer el seguiment d’aquests grups per garantir que el procés de canvi/transformació es pugui portar a terme
 • Ser un punt de suport a dones en moments difícils. Les acompanyem durant el temps necessari, i quan cal, les derivem a una altra institució, al SIAD, a una psicòloga o terapeuta. Fem sinergia amb «SanaAutoestima», una entitat privada on hi ha una tècnica en V.G. I ara s’ha incorporat una advocada per temes d’empreneduría i d’altres.
 • Realitzar tallers, formació i xerrades online i presencial.

FASES DEL PROJECTE

Primera fase:

Detecció dels casos i creació del grup presencial i un altre online de dones que ens arriben de diferents canals: treball de camp (fires, performances i actes poètics), web, gent coneguda, SIAD…

Donar els Primers Auxilis Psicològics, proporcionant atenció, escolta i valoració de necessitats i preocupacions.  A partir d’aquí derivem els casos on correspongui: teràpia individual, salut mental, grup de suport, formació, etc.

Segona fase:

Acompanyament, mentoria i seguiment. Algunes dones porten al grup de suport tres anys, altres a l’any ja han aconseguit els seus objectius i deixen el grup.

No hem pogut fer la contractació de dues tècniques de l’associació que fins ara han fet voluntariat.  Hi dediquem moltes hores a construir aquesta xarxa, i volem oferir una millor qualitat d’atenció. Per aquest motiu vam tenir converses amb l’Ajuntament per tal d’aconsseguir un conveni annual. Al novembre del 2023 vam fer una presentació del projecte a la biblioteca comarcal de Blanes, amb la participació del departament d’igualtat i les técniques de serveis socials ho van trobar molt interesant. El regidor ens va suggerir un nou plantejament del projecte. La veritat no hem tingut temps de fer-ho, però qui sap si més endavant podría surgir una col.laboració.

Gràcies al voluntariat i al ICD portem la feina endavant.


DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Els canals per fer difusió de les activitats son el web i les xarxes socials: Whatssap, Facebook, Instagram i YouTube.


DESCRIPCIÓ DEL PLA DE TREBALL I PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS REALITZADES

El mes de setembre de l’any 2021, vam obrir noves línies de treball que complementen la nostra intervenció fins ara, amb el compromís social de sempre. Companyes amb formació i experiència es van afegit al projecte per donar suport i assistir a dones en situació de vulnerabilitat, adolescents, migrants, víctimes de V.G., i dones transgènere.

Conscients de la manca de recursos econòmics de les dones amb les que treballem, fem formació i trobades gratuïtes en línia. Tenim una programació de tallers presencials a un cost asequible.

Les activitats realitzades són les següents:

 • 2 grups de suport de 44 trobades online el primer any, 10 trobades el grup presencial
 • 38 trobades on line el segon any, 24 trobades online el tercer any, 10 trobades online fins el juny aquest any 2024
 • 18 tallers (d’autoestima, de creixement personal, de respiració conscient, de consciència corporal i artteràpia).

PROJECTE L’ANY 2023-24

El projecte «MENTORIA, ACOMPANYAMENT I APODERAMENT DE DONES» el portem conjuntament 5 dones (professionals de la psicologia i la gestió de les emocions, tècniques en violència de gènere, terapeutes, i una advocada).

Per tal de facilitar la conciliació familiar, tenim en compte les necessitats horàries de les usuàries i de les voluntàries a l’hora de dissenyar les activitats. Per això s’ha creat una forma personal  de funcionar, amb els quaderns de treball que fa amb molt de carinyo la Eva Boix, una de les técniques.

Continuem establint sinergies amb altres entitats, públiques i privades per tal de continuar la nostra tasca. Volem establir vincles i relacions socials saludables,  i vam fer un programa setmanal de suport emocional a persones que ho necessiten, impartit per una psicòloga social. Aquest últim any estem acompanyant personalment 4 dones grans.

El 2021/2022 el grup online va experimentar un creixement fins a tenir 18 dones a les reunions, però aquest va ser el punt álgid, i després va començar a baixar fins a estabilitzar-se en un promig de 8 dones per reunió. Pensem que ha sigut gràcies a que cada vegada es van creant nous grups de recolçament per tot arreu. Vam ser pioneres però ja no estem soles.


FIRES I ACTES SOLIDARIS

Les nostres accions estan pensades per contribuir a una cultura de la pau, de la sororitat, de la tolerància i el respecte. Per donar a coinèixer l’entitat, i contactar amb altres dones, hem participat en la fira de Sant Jordi, i amb punts d’informació el 8 de març i el 25 de novembre. Aprofitem espais públics d’interacció i hem fet tallers a escoles, carrers, places, centres civics, ateneo popular, Creu Roja.

Tambè hem col.laborat online amb «Fibro Apoyo Internacional», per les persones que pateixen fibromialgia.

                                         AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Relació d’activitats i valoració

 • 2 Grups presencials regulars. Valoració: Grup de 4 dones a Barcelona i  4 dones a Blanes.
 • Grup on line. Valoració: Grup heterogeni, 84 dones de 17 fins a 77 anys
 • Tallers (ioga, respiració conscient, artteràpia, autoestima, nena interior)
 • Teràpia individual: observem un impacte molt positiu sobre les dones, que fan també algun tipus de teràpia.

Els grups presencials s’han estat reunint els anys 2021-22. Un a Blanes i un altre a Barcelona. El 2023 no han hagut reunions presencials per no tenir suficiens dones, ja que les que hi havíen van donar un gir important a les seves vides (algunes están treballant, i d’altres han fet un canvi de domicili). L’any 2024 torna a reunir-se un cop al mes  un grup de 4 dones.

Les entrevistes funcionen bé, però als tallers de pagament nomès s’apunten un 10% de dones. Totes les activitats que tenen cost, tenen una baixada enorme del número de participants.

Aquest 2024 hem fet un canvi, degut a que a la primavera una de les técniques ens ha deixat (probablement torni més endavant) i d’altres tres voluntàries tenen circunstàncies personals que els impedeixen continuar la labor, o sigui que hem baixat el ritme, i només hi ha una reunió online al mes i una presencial.

Estem segures que aviat el grup online podrà autogestionar-se, mitjançant el WhatsApp. Hi ha cada vegada més dones compromeses, potents, independents, empoderades i desitjoses de donar suport a les companyes, de manera que qualsevol de les components del grup que així ho senti, obrirà una sessió al Meet, liderant la reunió, de forma que el grup continuarà l’any 2025 i fins que calgui.

AVALUACIÓ D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

Hem aconseguit fer una feina molt positiva: el 70% de les dones están en procés de superar els seus problemes d’addicció a les relacions conflictives (o tenen menys recaigudes), d’altres han superat el seu dol, una ha surtit d’una depressió molt greu (amb idees suïcides), la majoria han augmentat la seva autoestima i es senten millor mantenint-se en el grup.


METODOLOGIA EMPRADA

Treballem com un cercle de dones, on totes podem parlar, i aportar coneixements. Aquest compartir en grup ens empodera a totes, i alhora reforcem l’acompanyament. Es respecta la privacitat.

També fem xerrades i tallers vinculats als objectius (autoestima, gestió d’emocions, autocura, detecció de creences limitants i com canviar-les, etc.). Les xerrades incorporen un component corporal, per integració de conceptes. La formació es presencial i online.

COORDINACIÓ AMB ELS RECURSOS DEL TERRITORI

Hem fet tallers presencials a una entitat privada (Farmasalut) de Blanes, i  una xerrada-taller a la biblioteca comarcal, amb la presència de integrants del departament d’igualtat de l’ajuntament. Les reunions presencials a Barcelona s’han fet a un local privat. També s’han fet 8 tallers a la seu de l’ADAB.

Hi han dones que han vingut a nosaltres per  recomanació de les seves psicòlogues, i/o del SIAD, perquè necessiten un grup, ja que poder compartir amb altres dones les seves experiències és molt important per sentir que no están soles.

A algunes les acompanyem durant uns mesos, d’altres les derivem al SIAD de cada localitat, o una psicòloga. Fem sinergia amb una altra entitat privada, «Sana Autoestima», on hi ha una técnica en violència de gènere.

VALORACIÓ GENERAL DEL PROJECTE

El 30% de les dones sembla que han superat el seu dol/addicció i han sortit molt agraïdes. Un 15% va començar a rebre teràpia. Un 20% es manté en el grup però ja no participan. Un 15% han sortit del grup sense dir res. un 15% participa activament. El 85% de les usuàries ens ha donat un feedback positiu.

Hem atès un total de 125 dones. Aixó vol dir 125 entrevistes. Al juny de 2024 mantenim  60 dones als 2 grups de suport.

A la primera fase del projecte cada setmana rebíem una mitjana de 2 dones que contactaven amb l’associació. L’any 2023 vam fet una petita però important modificació: les dones que volguessin entrar al grup teníen que col.laborar amb 10 euros. Un mínim per veure si es volíen comprometre. Des de llavors el creixement ha sigut molt menor. Contacta una dona cada dues setmanes i més de la meitat no entra a la reunió.

De moment ADAB aporta més del 50% del cost del projecte, entre recursos materials i humans.

Depén dels casos, es necessita molt de temps perquè dones que han patit durant anys puguin parlar de la seva addició, de la seva co-dependència. Empoderar-se no resulta fàcil.

VALORACIÓ DEL PROCÉS D’ACTUACIÓ

El procés ha sigut gradual, i a vegades irregular. Hem detectat que molts dels casos que derivem cap al SIAD, al SUARA, i d’altres professionals, no arriben, per diferents circumstàncies. Considerem essencial treballar més les sinergies amb altres entitats; són recursos que estan a l’abast.


IMPACTE DE GÈNERE DE LES ACTUACIONS REALITZADES

La gran majoria de dones son cisgènere, i de diferents indrets. També hi ha hagut una dona trans e immigrant. Sempre el tracte és igualitari a totes les persones, siguin del gènere, país, religió, orientació sexual que siguin, sense etiquetes.


RESULTAT DEL PROJECTE

Nombre total de persones participants: 125 (124 dones de gènere binari, 1 gènere no binari)

 • Grups presencial: 13 persones
 • Grup on line: 112 persones
 • Teràpia individual (entrevistes 125, autoestima 18)
 • 18 Tallers (respiració conscient, creences limitants, consciència corporal, arquetips, art-teràpia, auto-maternatge) Total 46 persones han participat.

PRODUCTES DERIVATS DEL PROJECTE

Publicacions al web i a les xarxes socials (Facebook, Instagram), vídeos al Canal de YouTube, quaderns de treball i programa EMIN d’empoderament integrat

l.Canal de YouTube


ASPECTES INNOVADORS DEL PROJECTE

És el primer grup de suport i apoderament femení per la superació de la dependència i codependència emocional a Catalunya que també realitza les teràpies de grup amb tècnics i professionals de manera presencial i online.


CONCLUSIONS I EXPOSICIÓ DE LES LÍNIES FUTURES DE TREBALL

Estem satisfetes de la tasca realitzada. Més del 30% de les dones han acabat el seu procés amb un resultat d’empoderament important, completant el nostre programa. Més que quantitatiu ha sigut un resultat qualitatiu. I volem continuar en aquesta línia, ja que la xarxa que hem teixit creiem que es pot mantenir durant molt més temps, amb les dones que continúen dins grup de whatsapp.

Hem dissenyat el programa EMIN (empoderament integral) i el volem portar a terme amb les dones que ens demanin aquesta formació per l’empoderament.

Encara ens manca molta més comunicació interna, fer informes dels progresos i dificultats que ens trobem. Volíem millorr la cohesió de les dones que integren l’equip de treball, però per raons personals i de incompatibilitat amb altres feines, aquest 2024 l’equip ha quedat molt reduït.

Qualitativament hem fet bona feina, dons dones en un estat de desesperació i amb pensaments recurrents de suïcidi han superat la crisi i ara portan el seu propi negoci amb guanys. D’altres han pogut trobar al grup de suport una manera de travessar els seus moments crítics i sortir empoderades, amb ganes de viure i de cuidar-se. I sobre tot el fet de sentir-se acollides sense cap mena de judici crea un sentiment de sororitat ben bonic.

Hem pogut comprovar que les dades dels informes, fets per part de l’equip expert que ens dona suport tècnic digital, sobre l’Anàlisi Bàsic a internet són positives, ens visiten de tot arreu, i aquesta també és la nostra contribució per la sensibilització i prevenció, i alhora  la creació de nous grups en altres indrets de la geografia mundial.

Fins l’any 2025 continuarem dins la mateixa línia de treball, millorant la execució del projecte i l’intercanvi d’informació entre les dones. Volíem ampliar l’equip, però la realitat d’aquest any és que s’ha reduït.

Mónica Fusté, autora de 8 llibres i  coneguda coach internacional que viu a Blanes, avala el nostre projecte.

Sobre A.D.A.B.

ADAB (Associació de Dones Artesanes de Blanes) és una entitat sense ànim de lucre creada el 2003, amb dones que de l’àmbit de la salut, promovent-hi activitats saludables, fomentant la integració, i treballant per l’erradicació de les violències masclistes amb diferents accions creatives, culturals i socials.

Sobre Adab

Quiénes somos

Memòria del projecte «Mandales per la Pau»


ANTECEDENTS

Adab durante el confinamiento

25N Afrontant la realitat

Acompañamiento a Mujeres Víctimas de Género

ADAB Promou la Salut Física i Mental

Ven a conmemorar el Día de la Mujer

 

 

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba