A.D.A.B.

Mentoria, acompanyament i apoderament de dones

Recursos per al bon tracte sexual, social, econòmic, físic i psicològic de les dones

Memòria del projecte de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes: «MENTORIA, ACOMPANYAMENT I APODERAMENT DE DONES»

Recursos per al bon tracte sexual, social, econòmic, físic i psicològic de les dones

PRESENTACIÓ

El 2021 vam crear el primer grup de suport i apoderament femení per la superació de la dependència i codependència emocional a Catalunya que realitza les teràpies de grup amb tècnics i professionals de manera presencial i online.

Oferim suport i mentoria per atendre el col·lectiu de dones amb molt baixa autoestima, algunes víctimes de la violència de gènere, i amb relacions conflictives amb elles mateixes i amb les seves parelles o d’altres relacions.

Mantenim xarxes de suport entre dones per acompanyar-les en el procés de recuperació de la dependència emocional.

Les actuacions l’ A.D.A.B. se centren en el nostre projecte d’apoderament femení basat en el grup de recolzament i activitats per promoure l’autoestima.

Empoderamiento femenino

Les dones som capaços d’una gran resiliència, i després d’enfrontar-nos a enormes dificultats, aconseguim desfer-nos de l’adversitat per tenir una bona vida.


OBJECTIUS GENERALS

Reconèixer el SAD (síndrome d’estimar massa) com un patró emocional desenvolupat a la infància, que s’ha fet inconscient, que funciona com una addicció, i que cal substituir per un amor propi sa.

Detecció de dones en risc, donar els Primers Auxilis Psicològics, proporcionant atenció, escolta i valoració de necessitats.

Acompanyament individualitzat, i als grups de recolzament, un presencial i d’altre online, garantint la privacitat.

Gestionar i donar eines per l’empoderament a les integrants dels grups.

Prevenir i afrontar la violència masclista des de l’apoderament femení


OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Crear un espai de confiança i complicitat, amb recursos creatius
– Fomentar el diàleg per explorar necessitats i com podem acompanyar.
– Empoderament de les integrants dels grups mitjançant el mateix grup i posant al seu abast diferents recursos i estratègies com tallers d’autoestima, assertivitat, art-teràpia, salut, respiració conscient, ioga, dansa, nutrició, expressió d’emocions bàsiques, comunicació no violenta i PNL.
– Coordinar i fer el seguiment d’aquests grups per garantir que el procés de canvi/transformació es pugui portar a terme
– Ser un punt d’orientació, de suport a dones en moments difícils. Les acompanyem durant el temps necessari, i quan cal, les derivem a una altra institució, al SIAD, a una psicòloga o terapeuta. Fem sinergia amb «SanaAuoestima», una entitat privada on hi ha una tècnica en V.G.


FASES DEL PROJECTE

Primera fase: Detecció dels casos i creació del grup presencial i un altre online a partir de dones en risc que ens arriben des del web i des de l’Ateneu Popular. Donem els Primers Auxilis Psicològics, proporcionant atenció, escolta i valoració de necessitats i preocupacions.

Segona fase: Acompanyament, mentoria i seguiment. Contractació de dues tècniques de l’associació que fins ara han fet voluntariat és un objectiu que volem aconseguir, doncs hi dediquem moltes hores.


DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Els canals per fer difusió de les activitats són el web i les xarxes socials, principalment Facebook, Instagram i YouTube.


DESCRIPCIÓ DEL PLA DE TREBALL I PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS REALITZADES

El mes de setembre de l’any 2021, vam obrir noves línies de treball que complementen la nostra intervenció fins ara, amb el compromís social de sempre. Companyes amb formació i experiència s’han afegit al projecte per donar suport i assistir a dones en situació de vulnerabilitat, adolescents, migrants, víctimes de V.G., i dones transgènere.

Tenint en compte els nous ritmes que la pandèmia ens ha obligat a portar, i conscients de com afecta l’economía, fem cursos i trobades gratuïtes en línia.

Les activitats realitzades són les següents:

  • 2 grups de suport de 44 trobades a l’any, 1 grup presencial entre setmana i l’altre grup on line els diumenges.
  • 10 tallers (d’autoestima, de creixement personal, de respiració conscient, de consciència corporal i artteràpia).

PROJECTE PER L’ANY 2022-24

El projecte MENTORIA, ACOMPANYAMENT I APODERAMENT DE DONES» el portem conjuntament amb dones professionals de la psicologia i la gestió de les emocions, tècniques en violència de gènere, d’altres terapeutes, i el seguim aquests pròxims anys 2022-23-24.

Amb les limitacions del moment actual, continuem establint sinergies amb altres associacions com l’Ateneu Popular de Blanes, que ens deriva dones en situació de vulnerabilitat que necessiten fer vincles, tenir relacions socials i rebre suport emocional. Tenim allà un programa setmanal de recolçament a persones que necessiten ajuda.


FIRES I ACTES SOLIDARIS

Les nostres accions estan pensades per contribuir a una cultura de la pau, de la sororitat, de la tolerància i el respecte. Hem participat en la fira de Sant Jordi, i amb punts d’informació al 8 de març i 25 de novembre.


AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Relació d’activitats i valoració

  • Grup presencial. Valoració: Petit grup de 8 dones
  • Grup on line. Valoració: Grup heterogeni, 82 dones, un 60% no acaba l’any amb el grup
  • Tallers (ioga, respiració conscient, artteràpia, autoestima, nena interior)
  • Teràpia individual: observem un impacte molt positiu sobre el 30% de les dones, que fan també algun tipus de teràpia.

El grup presencial s’ha estat reunint des del 2021. Moltes dones han fet un gir important a les seves vides. Ara algunes treballant, i d’altres han fet un canvi de domicili.

Les entrevistes funcionen bé, i als tallers només s’apunten un 10% de dones. Esperem que el any vinent augmenti el nombre de dones que puguin aprofitar aquests recursos, i poder dedicar més temps al seguiment.


AVALUACIÓ D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

Hem aconseguit fer una feina molt positiva: un número important de les dones han pogut superar els seus problemes d’addicció a les relacions conflictives (o estan en això), d’altres han superat el seu dol, i la majoria han augmentat la seva autoestima.


METODOLOGIA EMPRADA

Treballem com un cercle de dones, on totes podem parlar, i aportar coneixements. Aquest compartir en grup ens empodera a totes, i alhora reforcem l’acompanyament. També fem xerrades, tallers (presencials i on line)


COORDINACIÓ AMB ELS RECURSOS DEL TERRITORI

Estem en contacte amb el SIAD, i ens arriben dones migrants des de l’Ateneu Popular de Blanes.

Ens estem trobant amb dones que venen a nosaltres per  recomanació de les seves psicòlogues, i/o del SIAD, perquè necessiten un grup, ja que poder compartir amb altres dones les seves experiències és molt important per sentir que no estan soles.

A algunes les acompanyem durant un temps, d’altres les derivem al SIAD de cada localitat, o una psicòloga. Fem sinergia amb una altra entitat privada on hi ha una técnica en violència de gènere.


VALORACIÓ GENERAL DEL PROJECTE

19 dones han superat el seu dol/addicció, 12 dones van començar el seu procés de creixement personal i estan reben teràpia. El 99% de les usuàries ens han donat un feedback molt positiu.

Només aquest any hem atès a 82 dones, de les que 30 fan una reunió setmanal. Tenint en compte que cada setmana rebem una mitjana de 2 dones que contacten amb l’associació per les reunions, el 2023 hauran contactat, 104 dones més i que amb el treball que s’està fent, la difusió a internet, el creixement és lineal.

Estem fent un estudi per fer el projecte escalable i donar atenció i recursos a totes les dones que contacten.


VALORACIÓ DEL PROCÉS D’ACTUACIÓ

El procés ha sigut gradual, i a vegades irregular. Hem detectat que molts dels casos que derivem cap al SIAD, al SUARA, i d’altres professionals, no arriben, per diferents circumstàncies. Considerem essencial treballar més les sinergies amb altres entitats; són recursos que estan a l’abast.


IMPACTE DE GÈNERE DE LES ACTUACIONS REALITZADES

La gran majoria de dones son cisgènere, i de diferents països. També hi ha hagut una dona trans e immigrant. Sempre el tracte és igualitari a totes les persones, siguin del gènere, país, religió, orientació sexual que siguin, sense etiquetes.


RESULTAT DEL PROJECTE

Nombre total de persones participants: 80 (79 dones de gènere binari, 1 gènere no binari)

 

  • Grup presencial: 8 persones
  • Grup on line: 72 persones
  • Teràpia individual (entrevistes-82, autoestima-12, artteràpia-8,
  • 10 Tallers teràpia grupal (respiració conscient 6, creixement personal-6, consciència corporal-8) Total 30 persones han participat.

PRODUCTES DERIVATS DEL PROJECTE

Publicacions al web i a les xarxes socials (Facebook, Instagram) i hem pujat vídeos al Canal de YouTube.

Empoderamiento femenino

Mujeres que aman demasiado, grupo de apoyo


Canal de YouTube


ASPECTES INNOVADORS DEL PROJECTE

És el primer grup de suport i apoderament femení per la superació de la dependència i codependència emocional a Catalunya que també realitza les teràpies de grup amb tècnics i professionals de manera presencial i online.


CONCLUSIONS I EXPOSICIÓ DE LES LÍNIES FUTURES DE TREBALL

Estem satisfetes de la tasca realitzada Un percentatge de més del 30% de les dones han acabat el seu procés amb un resultat d’empoderament important, completant el nostre programa. La resta esperem que tornin més endavant, quan ho necessitin. Més que quantitatiu ha sigut un resultat qualitatiu. I volem continuar en aquesta línia.

Hem pogut comprovar que les dades dels informes, fets per part de l’equip expert que ens dona suport tècnic digital, sobre l’Anàlisi Bàsic a internet són positives, ens visiten de tot arreu, i aquesta també és la nostra contribució per la sensibilització i prevenció, i alhora a la creació de nous grups en altres indrets de la geografia mundial.

Aquest any vinent 2023 continuarem dins la mateixa línia de treball que vàrem començar el 2021 i que hem portat durant tot el 2022. L’únic canvi és que a partir de març hem començat a fer dues reunions al mes, per provar de veure quina és la resposta, i hem hagut d’aturar les reunions presencials, per què hem d’arreglar el local a Barcelona, doncs s’ha inundat.


Sobre A.D.A.B.

ADAB (Associació de Dones Artesanes de Blanes) és una entitat sense ànim de lucre creada el 2003, amb dones que de l’àmbit de la salut, promovent-hi activitats saludables, fomentant la integració, i treballant per l’erradicació de les violències masclistes amb diferents accions creatives, culturals i socials.

Sobre Adab

Quiénes somos

Memòria del projecte «Mandales per la Pau»


ANTECEDENTS

Adab durante el confinamiento

25N Afrontant la realitat

Acompañamiento a Mujeres Víctimas de Género

ADAB Promou la Salut Física i Mental

Ven a conmemorar el Día de la Mujer

 

 

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba